Darmonderzoek

Waarom een darmonderzoek?

Per jaar worden in Nederland ongeveer 15.000 nieuwe gevallen van dikke darmkanker vastgesteld. Als darmkanker vroeg ontdekt wordt, is de prognose gunstig: een vijfjaarsoverlevingpercentage van 90%. Als de kanker zich heeft uitgebreid, daalt dit percentage drastisch naar 60%. Het is van cruciaal belang dat dikkedarmkanker in een vroeg stadium wordt opgespoord. Met het inwendige darmonderzoek kunnen bepaalde afwijkingen en veranderingen opgespoord worden van darmwand en slijmvlies zoals: vernauwingen, uitstulpingen, poliepen en tumoren. Wat veel mensen niet weten is dat een darmtumor vrijwel altijd vanuit een poliep ontstaat. Bij regelmatige controle en verwijdering van poliepen bij aanwezigheid, kan darmkanker vrijwel volledig voorkomen worden!

Voor wie?

Dikkedarmkanker ontstaat vaak uit goedaardige poliepen en kan lange tijd aanwezig zijn zonder dat u iets merkt. Daarom adviseren zowel KWF Kankerbestrijding als de Nederlandse Gezondheidsraad mensen van 50 jaar en ouder te screenen op deze ziekte. Indien darmkanker in uw familie voorkomt of indien u klachten heeft, is dikkedarmkankerscreening eerder aan te bevelen.

Wanneer

Darmonderzoek kan preventief worden ingezet, maar natuurlijk ook wanneer er klachten zijn. Klachten die darmonderzoek rechtvaardigen zijn o.a.: aanhoudend bloed in de ontlasting, veranderingen in de samenstelling van de ontlasting en veranderingen in de regelmaat van de ontlasting.

Onderzoekstechnieken

Endoscopie: Met behulp van de endoscoop (soepele slang met aan het uiteinde een cameraatje) wordt er een inwendig onderzoek gedaan. Door deze techniek krijgt de arts direct zicht van het inwendige van de darm.

Aanvullende informatie

 • Over het onderzoek

  Om een onderzoek aan de dikkedarm uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van coloscopie. Bij de coloscopie wordt een endoscoop via de anus naar binnen gebracht en voorzichtig opgeschoven om de gehele dikkedarm rechtstreeks te kunnen bekijken.

  Tijdens dit onderzoek wordt er met een flexibele kijkbuis de binnenkant van de dikke darm bekeken. Mocht het nodig zijn dan kan tijdens het onderzoek een stukje weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek. Tevens kan  tijdens het onderzoek een behandeling worden toegepast zoals het verwijderen van poliepen. 

  Toediening van een rustgevend middel is mogelijk waardoor u tijdens het onderzoek in slaap valt. Ervaring leert dat de meeste cliënten bij het endoscopisch darmonderzoek (de traditionele coloscopie) hieraan de voorkeur geven.

 • Voorbereiding

  De dikke darm moet voor het onderzoek goed leeg zijn. Het is noodzakelijk een schoon en goed zicht te hebben tijdens deze inwendige inspectie. Ontlastingresten dienen niet meer aanwezig te zijn, aangezien dit de betrouwbaarheid van het onderzoek beïnvloedt. Om het schoonmaken van de darmen te bespoedigen, is het raadzaam vanaf drie dagen voorafgaand aan het onderzoek minder vezels te eten. De dag voorafgaand aan het onderzoek dient er gestart te worden met laxeren, om er zeker van te zijn dat alle ontlasting uit de darmen verwijderd is. Het is belangrijk de instructies voor deze voorbereiding goed op te volgen. 

  De gehele voorbereiding bestaat uit:

  • Veel drinken ­
  • Een aangepast dieet ­
  • Gebruik van het laxeermiddel MOVIPREP

   

 • Laxeerschema

  3 dagen voor het onderzoek: 

  Niet aanbevolen: vezelrijke vruchten en/of groenten etc. (bijvoorbeeld Kiwi, tomaten, druiven en volkorenbrood). 

  1 dag voor het onderzoek: 

  Aanbevolen: vezelarme voeding (bijvoorbeeld witbrood, thee, vrucht- ensap zonder vruchtvlees). Vraag bij uw arts na of u voor de inname van MOVIPREP® nog rekening moet houden met verdere medicatie. 

  Na de eerste slok MOVIPREP® 

  Tot aan het onderzoek geen vaste voeding meer. U dient minstens 1 liter heldere vloeistof extra per dag te drinken om dorst en uitdroging
  te voorkomen. 

  Wat wordt verstaan onder heldere vloeistof: 

  Water, heldere soep (Bouillon) vruchtensap zonder vruchtvlees, limonadeachtige dranken of thee zonder melk. Deze dranken kunt u tot maximaal twee uur voor het onderzoek nuttigen. 

  Dag voor onderzoek 

  De dag voorafgaand het onderzoek begint u om 18:00 uur met het drinken van 1 liter MOVIPREP®, gevolgd door 1 liter water.

  Dag van het onderzoek

  Minimaal 4 uur voor het onderzoek 1 liter opgeloste MOVIPREP® drinken.

   

   

 • Medicijngebruik

  Indien u bloedverdunnende medicijnen, staaltabletten of pijnstillers gebruikt, is het van belang hiermee altijd in overleg met uw huisarts te stoppen! Het gebruik van Sintrommitis en Ascal dient u 5 dagen voor het onderzoek te stoppen. Bij gebruik van Marcoumar moet u 7 dagen van tevoren stoppen. Als dit om medische redenen een probleem vormt, dan zal er geen biopsie en/of poliep weggenomen kunnen worden. Bij insulinegebruik adviseert men contact op te nemen met de huisarts of diabetesverpleegkundige.

  Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts of informeer nader bij de onderzoekscoördinatoren van Prescan.

 • Kleding tijdens onderzoek

   Ons kledingadvies (alleen voor de bovenkant) tijdens scopie onderzoek: 

  • U krijgt een "onderzoekbroek" van de kliniek
  • We adviseren gemakkelijk zittende bovenkleding, zoals een T-shirt of een topje.
  • Een strak overhemd ligt niet fijn, maar als er geen T-shirt onder zit dan moet wel aanblijven.

  Bovendien is het prettig om bij lang los haar, dit even met een elastiek te binden.

   

 • Na het onderzoek

  Na het onderzoek wordt u naar de rustafdeling gebracht waar u uw roesje kunt uitslapen. Mogelijk heeft u na het onderzoek wat buikpijn, als gevolg van darmkrampen die door de toediening van lucht zijn ontstaan. Deze lucht (winden) moet u gewoon laten gaan. Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken. Het is verstandig dit te doen voordat u het ziekenhuis verlaat. Na een uur mag u zich opfrissen en aankleden. De arts bespreekt met u en uw begeleider wat hij tijdens het onderzoek heeft waargenomen en welke behandeling eventueel is uitgevoerd. Mocht er weefsel voor nader pathologisch onderzoek zijn weggenomen of poliep(en) verwijderd, dan krijgt u deze uitslag en factuur enige tijd later. Indien u een roesje krijgt toegediend, mag u na het onderzoek niet zelf autorijden. Het is daarom belangrijk dat u iemand meeneemt. Krijgt u thuis klachten zoals: toenemende buikpijn, fors bloedverlies uit de anus of koorts hoger dan 38 graden, neem dan direct contact op met uw huisarts of bezochte kliniek.

 • Bijwerkingen en risico's

  Ondanks de grote zorgvuldigheid kan het onderzoek in zeer zeldzame gevallen tot complicaties lijden. Het risico neemt toe naarmate er een lichamelijke voorgeschiedenis is (bijvoorbeeld een operatieverleden). Mogelijke complicaties kunnen bij hoge uitzondering zijn:

  • Door beschadigingen aan de darmwand (door middel van de endoscoop of het inblazen van lucht) kan er, buikvliesontsteking of perforatie van de darmwand optreden. Dit laatste kan een spoedoperatie betekenen welke op zichzelf ook risico’s met zich meebrengt. Dit is echter uiterst zeldzaam.
  • Er kunnen bloedingen ontstaan die in verreweg de meeste gevallen vanzelf overgaan of eventueel door toediening van een bloedstollend middel via de endoscoop goed verholpen kunnen worden.
  • Het optreden van allergische reacties op geïnjecteerde medicamenten (zoals die van het kalmeringsmiddel) komen bij hoge uitzondering voor. Tijdens en na het onderzoek zult u continu geobserveerd worden door het medisch team.
  • Verwondingen ontstaan door een verkeerde houding tijdens of na het onderzoek of een bacteriële infectie van de bloedbaan die kunnen leiden tot zogenoemde bloedvergiftiging, behoren tevens tot de uitzonderingen
 • Nazorg

  Als er iets gevonden wordt dan staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolg­behandeling. Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland, dan kunnen wij mogelijk verder helpen. U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht in de ziekenhuizen waar Prescan mee samenwerkt. Wanneer het een afwijking betreft die onmiddellijk ingrijpen vereist, kunt u in het ziekenhuis blijven zodat de behandeling direct kan plaatsvinden. In dit geval vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling. 

Op deze pagina

  Hulp nodig?

  Stuur een WhatsApp
  074 - 255 9 255

  Stel een vraag