Gerichte MRI

 

De intake

Als u besluit zich te laten onderzoeken krijgt u allereerst een intakegesprek met één van de verpleegkundige onderzoekscoördinatoren van Prescan. Hij of zij neemt, namens de artsen die het onderzoek uitvoeren, een medische vragenlijst (anamnese) met u door. Aan de hand daarvan worden eventuele lichamelijke klachten in kaart gebracht en het juiste onderzoek bepaald.

Op de dag van het onderzoek heeft u vooraf een inleidend gesprek met de verantwoordelijke arts of verpleegkundige, waarin hij of zij de onderzoeken uitlegt. Tijdens dit gesprek worden uw gegevens gecontroleerd, bekijkt de arts of alle voorschriften zijn nageleefd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes voorbereid is. De medewerkers van Prescan en de artsen in de kliniek nemen de tijd voor u.

Nazorg

Als er iets gevonden wordt dan staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolg-behandeling.

Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland, dan kunnen wij mogelijk verder helpen. U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht in de ziekenhuizen waar Prescan mee samenwerkt. Wanneer het een afwijking betreft die onmiddellijk ingrijpen vereist, kunt u in het ziekenhuis blijven zodat de behandeling direct kan plaatsvinden. In dit geval vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling.

Waarom een MRI-onderzoek?

Een MRI-onderzoek valt aan te bevelen om, in geval van klachten, een diagnose te stellen. Met een MRI-scan kan over het algemeen een betere diagnose gesteld worden dan met bijvoorbeeld een röntgenfoto of een echo. Een MRI-scan brengt namelijk delen van het gewricht in beeld die een röntgenfoto of een kijk- operatie niet laten zien. Dus niet alleen bot, maar ook beenmerg, kraakbeen, spieren, pezen en vetweefsel. De scanner kijkt overal dwars doorheen. Hierdoor is het gebied waar de klachten vandaan komen goed in kaart te brengen. Bovendien is het resultaat onmiddellijk zichtbaar en is een diagnose vrijwel direct te stellen. De beelden zijn eenvoudig te printen en op een cd-rom vast te leggen.

Aanvullende informatie

 • Voor wie

  Een gerichte MRI-scan wordt vooral geadviseerd bij mensen die specifieke klachten hebben in bijvoorbeeld hoofd, nek, rug of gewrichten. Omdat een MRI-scan meer informatie biedt dan een röntgenfoto of kijkoperatie is het onderzoek tevens zeer geschikt als vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld indien er op een röntgenfoto geen zichtbare reden voor de klachten was.

 • Onderzoekstechniek

  De afkorting MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging (Magnetische Resonantie Beeldvorming). Met behulp van een groot en sterk magnetisch veld worden signalen in het lichaam opgewekt, die een computer verwerkt tot een afbeelding welke op een beeldscherm bekeken kan worden. Met deze techniek kunnen  eenvoudig doorsneden van het lichaam, gewrichten of bepaalde organen worden gemaakt alsof er plakjes van zijn gesneden. De beelden vormen samen een driedimensionale weergave. Het belang-rijkste voordeel van een MRI-scan is dat er geen (schadelijke) röntgenstraling gebruikt wordt, maar radiogolven.

 • Voor het onderzoek

  Voor het onderzoek kunt u meestal gewoon eten en drinken. Het is verstandig dit voor de zekerheid na te vragen. Omdat een MRI werkt met een magnetisch veld kan er in sommige gevallen geen onderzoek gedaan worden indien u metaal in uw lichaam heeft (zie bijwerkingen/risico’s). Wanneer het onderzoek in het hoofd- of halsgebied plaatsvindt, is het belangrijk geen make-up en/of haarlak te gebruiken. Hierin kunnen namelijk stoffen verwerkt zijn, die van invloed kunnen zijn op het magneetveld. U kunt een warme pyjama of joggingpak meenemen (zonder metalen onderdelen) om te voorkomen dat u het voor of tijdens het onderzoek koud krijgt. In de meeste klinieken is het mogelijk een deken over te krijgen of een badjas aan te trekken

 • Tijdens het onderzoek

  Het onderzoek duurt gemiddeld 15-45 minuten, afhankelijk van het type onderzoek. U ligt gedurende het onderzoek op uw rug op een beweegbare tafel. Deze tafel schuift in de MRI-tunnel, welke aan beide kanten open is. Tijdens het onderzoek is het belangrijk zo stil mogelijk te liggen en zoveel mogelijk te ontspannen. Het enige dat u van het onderzoek merkt, is een luid getik op het moment dat de opnamen worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat u hiervan geen hinder ondervindt, krijgt u een koptelefoon op en kunt u naar (eigen) CD muziek luisteren. Tijdens het onderzoek kijkt continu een laborant mee en houdt contact via een intercom. Als er iets is, kunt u de laborant ook waar-schuwen door op een knopje te drukken. U krijgt dan contact met een arts.

 • Na het onderzoek

  Na afloop ondervindt u geen hinder van het onderzoek. Ook kunt u na het onderzoek weer gewoon eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Indien er een contrastmiddel is ingespoten, wordt geadviseerd na het onderzoek een paar glazen water extra te drinken. De honderden MRI beelden worden vervolgens door een radioloog beoordeeld. De uitslag van het onderzoek krijgt u meestal kort na het onderzoek van een radioloog te horen. 

 • Bijwerkingen en risico's

  In het algemeen heeft een MRI-scan geen  bijwerkingen, maar er zijn wel bepaalde risico’s voor sommige mensen. Omdat een MRI werkt met een magnetisch veld kan er veelal geen MRI worden uitgevoerd als zich in of op het  lichaam kleine metaaldeeltjes bevinden, zoals  implantaten in de oren en metalen vaatclips in het hoofd. Ook bij geïmplanteerde elektronische apparatuur, zoals een pacemaker of een onderhuids insulinepompje en bij bepaalde hartkleppen is het vrijwel altijd onmogelijk een MRI-scan te ondergaan. Bij eventuele aanwezigheid van metaaldelen in het oog moet er eerst een röntgenfoto worden gemaakt om zeker te zijn dat het oog schoon is van metaalsplinters. Andere metalen voorwerpen, zoals een piercing, kunnen gevaarlijk zijn of de apparatuur beschadigen. Orthopedische prothesen, schroeven of platen storen de apparatuur, waardoor de beelden minder duidelijk worden, vooral als deze materialen dichtbij het te onderzoeken lichaamsdeel zitten. Tegenwoordig wordt steeds vaker materiaal gebruikt dat geen problemen oplevert in de MRI. Indien u vermoedt dat u metaal in uw lichaam heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts om na te gaan om wat voor soort metaal het gaat en of u er mee in een MRI mag. Sommige mensen vinden het minder prettig om in een MRI-scan te liggen. Indien u claustrofobisch bent, is het belangrijk dit bij uw intake aan te geven. Indien u het op prijs stelt, kan een van de begeleiders mee de MRI ruimte in of kunt u zelf iemand meenemen. Tevens is het in sommige klinieken mogelijk een roesje te krijgen tijdens het MRI-onderzoek. Op deze manier heeft u minder tot geen last van uw claustrofobie.

  In geval van een zwangerschap worden MRIscans niet uitgevoerd.

 • Contrastmiddel bij MRI-onderzoek

  Soms is het nodig het contrastmiddel in te spuiten via een bloedvat in de arm, waarmee bepaalde weefsels beter zichtbaar worden. Dit kan ook pas tijdens het onderzoek blijken. Het middel is niet schadelijk, maar kan in sommige gevallen een warm of koud gevoel geven of een aparte smaak in de mond. Het wordt door het lichaam afgebroken en wordt via de urine buiten het lichaam gebracht. Bij minder dan 1% van de cliënten  treedt een allergische reactie op die vaak bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal is hiervoor geen verdere behandeling nodig. Een ernstige allergische reactie is uitermate zeldzaam. Bij nierfunctieproblemen moet u dit tijdens de medische intake aangeven. 

Op deze pagina

  Hulp nodig?

  Stuur een WhatsApp
  074 - 255 9 255

  Stel een vraag