Huidscreening

 Waarom een huidscreening?

Prescan biedt huidonderzoek aan, waarbij voornamelijk op grond van professionele huidscan een betrouwbare diagnose gesteld kan worden. Het vroegtijdig herkennen van onrustige en/of ernstige huidaandoeningen is van groot belang voor een tijdige, juiste behandeling en prognose. Overmatige blootstelling aan ultraviolette straling in de vorm van zonlicht of zonnebank, leidt namelijk tot een directe beschadiging van moleculen en cellen in de huid. De gevolgen hiervan zijn: onderdrukking van het huidafweersysteem, veroudering en rimpeling van de huid en ernstige huidaandoeningen. Het is bekend dat zonbeschadigde huid een risico vormt voor het ontwikkelen van huidaandoeningen. Een vroege opsporing van huidschade door middel van screening  van de huid is dus van belang. 

Voor wie?

Huidscreening is voor iedereen van belang, ongeacht de leeftijd. Mensen met een blanke huid die vanwege hun beroep of tijdens het uitoefenen van hun hobby’s veelvuldig in direct zonlicht verblijven, hebben een bepaalde mate van zonneschade opgelopen. Voor deze doelgroep is het van belang huidscreening te ondergaan. Verder wordt huidscreening aangeraden bij mensen met een onregelmatige huid, moedervlekken of veelvuldige zonnebankbezoekers.

Wanneer

Huidscreening wordt preventief uitgevoerd, maar is noodzakelijk wanneer  er bepaalde symptomen  en/of omstandigheden zijn of zijn geweest. Bepaalde symptomen of risicofactoren zijn:

 • Een licht huidtype: Huidtypes I en II.
 • Tekenen van huidveroudering (o.a. pigmentvlekken) - (Overmatig) blootstelling aan zonlicht (ook zonnebank)
 • Een ernstige huidaandoening in de familie  
 • Moedervlekken en/of sproeten
 • Veel blootstelling aan zon/zonverbranding op jeugdige leeftijd

Onderzoekstechniek

Huidscan (Fotofinder HandyScope®): Deze geavanceerde techniek maakt met behulp van een camera voorzien van speciale lenzen digitale foto’s van uw huid. Onregelmatigheden van de huid worden gescand, geanalyseerd en beoordeeld. De Fotofinder slaat deze beelden op en bij volgende bezoeken kan de Fotofinder automatisch bekijken of er nieuwe moedervlekken zijn bijgekomen. Tevens kan er op moedervlekken worden ingezoomd waardoor  een grondige analyse verkregen wordt.

 

Aanvullende informatie

 • Voor het onderzoek

  Er zijn geen specifieke voorbereidingen nodig als u besluit een huidscreeningonderzoek te ondergaan.

 • Tijdens het onderzoek

  De huidscreening wordt uitgevoerd door een  erkende dermatoloog uit Nederland of Duitsland. Eerst wordt uw huid onderzocht, waarna deze ge-scand, gefotografeerd en geanalyseerd wordt. Tijdens het  onderzoek van de huid wordt er van top tot teen met het blote oog gekeken naar verschijnselen van huidveroudering,  afwijking van de huid en ernstige aandoeningen. Afhankelijk van de bevindingen uit het onderzoek kan de dermatoloog één of meerdere van de volgende onderzoeken uitvoeren. Deze onderzoeken zijn allemaal uitwendig en niet pijnlijk. De dermatoloog besluit aan de hand van de digitale analyse wat de vervolgstappen zijn. Het kan zijn dat er na een bepaalde periode opnieuw een scan gemaakt moet worden. Een advies om de huisarts te raadplegen voor het laten verwijderen van moedervlekken behoort ook tot een mogelijk conclusie.

 • FotoFinder® Handyscopy

  Met een deze onderzoekstechniek worden verdachte moedervlekken gefoto grafeerd en 20 tot 40 keer vergroot. Hierdoor worden bepaalde structuren van de moeder vlek zichtbaar die men met het blote oog niet kan zien. De foto’s worden vervolgens opgeslagen en geanalyseerd. De dermatoloog kan middels de FotoFinder® software ook eventuele kwaadaardigheid en risico’s vaststellen.

  Alle foto’s worden opgeslagen in uw digitale huiddossier. Dit dossier vormt de basis voor uw controlebezoeken. Bij elke controle scant de Handyscope of er nieuwe moedervlekken zijn bijgekomen en/of bestaande moedervlekken zijn veranderd. Deze moedervlekken worden, indien nodig, opnieuw geanalyseerd.

 • Na het onderzoek

  Aan het eind van het onderzoek krijgt u te horen welke huidafwijkingen er gevonden zijn.  Verder worden er zonbeschermende adviezen met u besproken. Ook kunt u bij de screenende dermatoloog terecht voor adviezen over de algemene verzorging van uw huid. 

 • Bijwerkingen en risico's

  Er zijn geen specifieke bijwerkingen of risico’s tijdens  of na het uitvoeren van het  huid screeningonderzoek.

 • De intake

  Als u besluit zich te laten onderzoeken, krijgt u allereerst een intakegesprek met één van de  verpleegkundige onderzoekscoördinatoren van Prescan. Hij of zij neemt, namens de artsen die het onderzoek uitvoeren, een medische vragenlijst (anamnese) met u door. Aan de hand daarvan worden eventuele lichamelijke klachten in kaart gebracht en of een dermatologisch onderzoek   voor u zinvol is. Op de dag van het onderzoek heeft u vooraf een inleidend gesprek met de  verantwoordelijke arts of verpleegkundige, waarin het onderzoek wordt uitgelegd. Tijdens dit gesprek worden  uw gegevens gecontroleerd, bekijkt de arts of alle voorschriften zijn nageleefd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes voorbereid is. De medewerkers van Prescan en de  artsen in de kliniek nemen de tijd voor u.

 • Nazorg

  Als er iets gevonden wordt dan staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolgbehandeling. Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in  Nederland, dan kunnen wij mogelijk verder helpen.

Op deze pagina

  Hulp nodig?

  Stuur een WhatsApp
  074 - 255 9 255

  Stel een vraag