Cardiologisch onderzoek

Waarom een cardiologisch onderzoek?

Bij het cardiologisch onderzoek wordt met name het functioneren van het hart onderzocht. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een lekkende hartklep, vernauwingen en hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekt worden. Tijdens dit onderzoek wordt uw hart door middel van een ECG-onderzoek (hartfilm) in rust en bij inspanning gecontroleerd. Daarnaast krijgt u een echocardiografie/doppler waarmee het functioneren van de hartkleppen, hartpompfunctie en de hartkamers onderzocht worden. Tevens wordt er een longfunctietest uitgevoerd om de longcapaciteit te meten. De cardioloog brengt u na de onderzoeken direct op de hoogte van zijn of haar bevindingen.

Voor wie?

Het cardiologisch onderzoek is preventief een zeer waardevol onderzoek, omdat het inzicht geeft in het functioneren van het hart. Daarnaast is het onderzoek sterk aan te bevelen voor iedereen met klachten, familiaire risico’s of een hoge bloeddruk.  Het cardiologisch onderzoek is niet leeftijdsgebonden

Wanneer?

Het cardiologisch onderzoek wordt in het algemeen preventief ingezet. Hierdoor kunnen afwijkingen vroegtijdig ontdekt worden. Verder wordt het specifiek ingezet wanneer u last heeft van de volgende symptomen:  pijn en/of drukkend gevoel op de borst, kortademigheid, benauwdheid, pijn in kaak en armen en als er sprake is van een verhoogde (hoge) bloeddruk.

CT-scan van het hart

Met een CT-scan van het hart krijgt u inzicht in de plaques in uw kransslagaders (slagaders naar uw hart). Om zowel duidelijkheid te krijgen over de pompfunctie van het hart, het functioneren van de hartkleppen en de hartkamers en de calciumscore van het hart adviseren wij onderbepaalde omstandigheden beide onderzoeken te ondergaan. Dit zijn twee op zich zelf staande onderzoeken, met elk een eigen waarde. Samen geven ze de meeste informatie omtrent het hart.

IMT-meting

In een aantal klinieken is het mogelijk om een IMT-meting te laten doen.

Bij deze meting wordt met behulp van de echotechniek de dikte tussen de twee binnenste lagen van de slagaderwand op een bepaalde plek van de beide halsslagaderen gemeten. Dit geeft informatie over de gezondheid van uw vaten. Tevens wordt de halsslagader onderzocht op de aanwezigheid van vernauwingen.

CT-scan of IMT-meting? 

Zowel de CT-scan van het hart als de IMT-meting geeft informatie over de hoeveelheid plaques in uw vaten. Aangezien bij een CT-scan van het hart ook een deel van de longen te zien is, wordt bij vervanging van de CT-scan door de IMT-meting, nog een MRI-scan van de longen uitgevoerd.

NB. De IMT-meting en de MRI-scan van de longen kunnen ook tegen een bepaald tarief worden toegevoegd aan uw onderzoeksprogramma (niet in iedere kliniek). Met de onderzoekscoördinator kunt u deze mogelijkheden bespreken.

Aanvullende informatie

 • Voor het onderzoek

  Het cardiologisch onderzoek bestaat uit een aantal zaken. Zo zal er voordat er met het onderzoek gestart wordt, eerst een medische anamnese worden afgenomen. Deze gegevens worden ter beoordeling voorgelegd aan de artsen die bij het onderzoek betrokken zijn. Na het invullen van de vragenlijst, vinden de volgende onderzoeken plaats: een ECG bij rust/inspanning, een echocardiografie en een longfunctie-test.

  Voorafgaand aan de ECG test is het raadzaam zuinig te zijn met het drinken van koffie. Koffie heeft namelijk invloed op de hartactie, maar één kopje koffie of cappuccino is geen probleem. Ook is het voor dit onderdeel raadzaam kleding en schoeisel te dragen waar u zich gemakkelijk in beweegt. Een extra shirt kan handig zijn. Mocht u medicijnen gebruiken zoals tegen een hoge bloeddruk, dan dienen deze gewoon te worden ingenomen.

 • ECG met inspanning

  Naar aanleiding van uw lengte, leeftijd en gewicht wordt er een hartslag bepaald, die de maximale belastbaarheid van uw hart weergeeft. De inspanningstest legt u af op een aangepaste hometrainer. De weerstand wordt elke twee minuten opgevoerd en eindigt als de inspanning te zwaar wordt, de test voltooid is of lichamelijke klachten optreden. Pijn op de borst of kortademigheid moet u onmiddellijk aangeven. Dit kan een reden zijn de test te stoppen. Voor het onderzoek dient u uw bovenlichaam te ontbloten (een BH mag gedragen worden). Op uw borst en rug worden een aantal elektroden geplaatst. Deze zorgen ervoor dat er tijdens het fietsen voortdurend registraties van uw hartacties worden gemaakt. Tevens wordt u aangesloten op een bloeddrukmeter. Op het schermpje van de fiets staat het aantal omwentelingen dat u maakt. Het is de bedoeling dat u deze constant aanhoudt, ondanks het feit dat het fietsen steeds zwaarder wordt. Op deze wijze kan men meten hoe uw hart reageert als u zich meer moet inspannen. Tijdens de gehele inspanningstest wordt u geobserveerd. Gemiddeld wordt er 20 minuten gefietst, waarbij het de bedoeling is dat u net zo lang blijft fietsen totdat uw maximale hartslag is bereikt. Na afloop kunt u rustig uit- fietsen en daarna opfrissen. 

 • Echo van het hart

  Met behulp van ultrasound worden er afbeeldingen van de hartkamers en de hartkleppen gemaakt. Het onderzoek is geheel pijnloos. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij met uw linkerarm onder het hoofd en met ontblote borst. Er worden twee ECG plakkers op uw borst geplakt en één op uw buik. Tevens wordt er een geleidende gel op de borst aangebracht. De cardioloog beweegt met een soort staafje over uw borst waarmee de echotechniek uw hart zal laten zien. Met deze methode kan de cardioloog onder andere: afwijkingen in de be-wegingen van de kleppen, wanden, de pompfunctie, de bloedstroomsnelheid van het hart, de wanddikte en de grootte van de boezems en kamers zien. De beelden verschijnen op het scherm en worden digitaal opgeslagen. U kunt meestal meekijken op het scherm. Na afloop wordt de geleidende gel verwijderd. Het onderzoek neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

 • Longfunctietest

  Met deze test wordt uw longinhoud gemeten. De longfunctietest wordt afgenomen door de cardioloog (of assistent). U krijgt een knijpertje op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Vervolgens krijgt u een buisje voor uw mond geplaatst die u tussen de lippen/tanden moeten klemmen. Deze buis is met de computer verbonden. Als dit is voorbereid, krijgt u een aantal instructies om te blazen. De test zal een aantal keren herhaald worden. Met deze test wordt uw longinhoud gemeten. Aan de hand van een referentiecurve wordt uw eigen curve vergeleken. Hieruit wordt afgelezen of de longinhoud voldoende is. Het onderzoek neemt slechts enkele minuten in beslag.

 • Na het onderzoek

  Vrijwel direct na afloop van de verscheidene onderzoeken vertelt de cardioloog de resultaten van de  verschillende onderzoeken en geeft, indien van toepassing, advies.

 • Bijwerkingen en risico's

  Er zijn geen specifieke bijwerkingen of risico’s tijdens  of na het uitvoeren van het cardiologisch onderzoek.

 • Mogelijke aanvullende onderzoeken

  Het cardiologisch onderzoek is uit te breiden met:

  1. Total Body Scan; geeft inzicht in de belangrijkste organen en bloedvaten van uw lichaam door middel van MRI, CT en/of Echo.
  2. Laboratoriumonderzoek; aandoeningen van bloed, urine en ontlasting kunnen door middel van een laboratoriumonderzoek opgespoord worden.
  3. Darmkankerscreening; inwendig onderzoek met betrekking tot het opsporen van darmkanker.
  4. Maagonderzoek; inwendig onderzoek met betrekking tot irritaties, ontstekingen, maag zweren, middenrifbreuk of tumoren.

 • De intake

  Als u besluit zich te laten onderzoeken krijgt u allereerst een intakegesprek met één van de verpleegkundige onderzoekscoördinatoren van Prescan. Hij of zij neemt, namens de artsen die het onderzoek uitvoeren, een medische vragenlijst (anamnese) met u door. Aan de hand daarvan worden eventuele  lichamelijke klachten in kaart gebracht en het juiste onderzoek bepaald. Op de dag van het onderzoek heeft u vooraf een inleidend gesprek met de verantwoordelijke arts of verpleegkundige, waarin hij of zij de onderzoeken uitlegt. Tijdens dit gesprek worden uw gegevens gecontroleerd, bekijkt de arts of alle voorschriften zijn nageleefd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes voorbereid is. De medewerkers van Prescan en de artsen in de kliniek nemen de tijd voor u.

 • Nazorg

  Als er iets gevonden wordt dan staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolgbehandeling. Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland, dan kunnen wij mogelijk verder helpen. U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht in de ziekenhuizen waar Prescan mee samenwerkt. Wanneer het een afwijking betreft die onmiddellijk ingrijpen vereist, kunt u in het ziekenhuis blijven zodat de behandeling direct kan plaatsvinden. In dit geval vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling.

Op deze pagina

  Hulp nodig?

  Stuur een WhatsApp
  074 - 255 9 255

  Stel een vraag