Total Body Check-up

Waarom een Total Body Check-up

De Total Body Check-up is een onderzoek op  basis van echografie. We onderzoeken de belangrijkste bloedvaten, organen en lymfeklieren in uw lichaam. Dit onderzoek wordt beoordeeld door een internist/cardioloog/radioloog. Naast de echo's van halsslag-aders, vaten (controle op beroertes), buik (organen controleren op uiterlijke veranderingen van bijvoorbeeld nierstenen, galstenen en (cyste) en hart wordt er een uitgebreid cardiologisch onderzoek uitge-voerd, aangevuld met een laboratoriumonderzoek. Het cardiologisch onderzoek wordt met name het functioneren van het hart onderzocht. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een lekkende hartklep, vernauwingen en hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekt worden. Tijdens dit onderzoek wordt uw hart door middel van een ECG-onderzoek (hartfilm) in rust en bij inspanning gecontroleerd. Tevens wordt er een longfunctietest uitgevoerd om de longcapaciteit te meten. Bij het laboratoriumonderzoek kunnen eventuele aandoeningen in bloed, urine en ontlasting ontdekt worden. Middels de echotechniek kan dit niet gezien worden.Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt als er al langere tijd klachten zijn, maar de kans op genezing of stabilisatie van een ziekte is meestal groter als een aandoening in een vroeg stadium wordt ontdekt. Daarom is het van belang een Total Body Check-up te ondergaan.

Voor wie?

De Total Body Check-up is voor iedereen geschikt die inzicht wil krijgen in zijn of haar gezondheid en is niet leeftijdsgebonden. Veel organisaties laten hun personeel regelmatig dit onderzoek ondergaan om ziekteverzuim en plotseling uitval van mensen terug te dringen.

Wanneer?

De echo’s van hersenaanvoerende vaten, buik en hart worden in het algemeen preventief ingezet. Het cardiologisch onderzoek wordt tevens in het algemeen preventief ingezet. Hierdoor kunnen afwijkingen vroegtijdig ontdekt worden. Verder wordt het specifiek ingezet wanneer u last heeft van de volgende symptomen: pijn en/of drukkend gevoel op de borst, kortademigheid, benauwdheid, pijn in kaak en armen en als er sprak is van een verhoogde (hoge) bloeddruk.Het laboratoriumonderzoek is preventief bedoeld of bij bepaalde symptomen, zoals bloed in de ontlasting en/of urine, veranderende kleur in de urine, hoge bloeddruk of een maagzweer.

Onderzoekstechniek

Echo: Met behulp van ultrasound worden er afbeeldingen van bijvoorbeeld hart, nieren of lever gemaakt. Op deze manier kan er inzicht verkregen worden op grootte, structuur en de eventuele af wijkingen. Een echo wordt door de arts met de hand gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het een relatief moeilijk onderzoek is om kwaliteitsbeelden te verkrijgen die het mogelijk maken een betrouwbare diagnose te stellen. Een voordeel is echter dat dit onderzoek gebruik maakt van ultrasound en u niet aan straling wordt blootgesteld, zoals bij röntgenonderzoek. Een echografie is niet pijnlijk en heeft een hoge veiligheidsgraad.

Meer over de Total Body Checkup

 • Voor het onderzoek

  Voor de Total Body Check-up is het van belang voorafgaand aan het onderzoek niet te plassen. Een volle blaas duwt namelijk de darmen omhoog waardoor de baarmoeder, eierstokken (vrouw) en prostaat (man) beter te zien zijn. Tevens dient u nuchter te zijn (zie voedingsadvies in flyer laboratoriumonderzoek).
  De volgende onderzoeken vinden plaats: een ECG bij rust/inspanning (= fietstest) en een longfunctietest. Voorafgaand aan het ECG onderzoek is het raadzaam zuinig te zijn met het drinken van koffie. Koffie heeft namelijk invloed op de hartactie, maar één kopje koffie of cappuccino is geen probleem.
  Ook is het voor dit onderdeel raadzaam kle-ding en schoeisel te dragen waar u zich gemakkelijk in beweegt, zoals sportkleding. Een extra shirt kan handig zijn. Mocht u medicijnen gebruiken zoals medicatie tegen een hoge bloeddruk, dan dienen deze gewoon te worden ingenomen.

  Tevens wordt uw laboratoriumprofiel bepaald. Voor verdere informatie over dit onderzoek, zie de informatiefolder over het laboratoriumonderzoek.

 • Echo onderzoeken

  Met behulp van ultrasound worden de echo onderzoeken van het hart, de hersenaanvoerende vaten en de buik gemaakt. Tijdens het echo onderzoek van uw buik ligt u op uw rug met een ontblote buik. De arts zal met een klein apparaatje dat geluidsgolven uitzendt over de huid bewegen. Om beter “contact” met de huid te maken, wordt een kleine hoeveelheid gel op uw huid aangebracht. U kunt dit vergelijken met het echo onderzoek bij zwangere vrouwen. De door uw organen teruggekaatste geluidsgolven worden opgevangen en door het echoapparaat omgezet in bewegende beelden. Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen opgespoord worden. De hersenaanvoerende vaten worden op dezelfde manier onderzocht als bij de echo van de buik. Echter wordt de gel op uw halsvaten aangebracht en beweegt de cardioloog het apparaatje over uw halsvaten. Zo kunnen de afwijkingen zoals vernauwingen in de hersenaanvoerende vaten ontdekt worden en kan er onder andere bepaald worden of u een verhoogd risico heeft op beroertes. Voor het echo onderzoek van het hart ligt u op uw linkerzij met uw linkerarm onder het hoofd en met ontblote borst. Er worden twee ECG plakkers op uw borst geplakt en één op uw buik. Tevens wordt de geleidende gel op de borst aangebracht. Met deze methode kan de cardioloog onder andere afwijkingen in de bewegingen van de kleppen, wanden, de pompfunctie, de bloedstroomsnelheid van het hart, de wanddikte en de grootte van de boezems en kamers zien. Alle beelden verschijnen op het scherm en worden digitaal opgeslagen. Bij de echo onderzoeken kunt u meestal meekijken op het scherm. Na afloop wordt de geleidende gel verwijderd. Elk echo onderzoek neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De onderzoeken zijn geheel pijnloos.

 • Na het onderzoek

  Vrijwel direct na afloop van de echo onderzoeken en het cardiologisch onderzoek vertelt de cardioloog de resultaten van de verschillende onderzoeken en geeft, indien van toepassing, advies. De uitslag van het laboratoriumonderzoek krijgt u niet direct mee, omdat enkele testen meer tijd vragen. U ontvangt
  binnen een week rapport met daarin de waarden en adviezen.

 • Bijwerkingen en risico's

  Bij het gebruik van echografie kunnen zich enkele problemen voordoen en risico's zijn niet helemaal uit te sluiten. De echotechniek is minder goed bruikbaar, als er lucht of vetweefsel in of rond het orgaan zit dat in beeld moet worden gebracht. Lucht en vet werken namelijk storend op geluidsgolven. Echografie kan in uiterst zeldzame gevallen de cellen van het menselijk lichaam aantasten en door verhitting mutaties in teweegbrengen. In het algemeen is echografie door de jaren heen een bijzonder veilige onderzoeksmethode gebleken. Op een echo kunnen soms  kleinere tumoren in de urineblaas, de prostaat en in mindere mate de baarmoeder en de eierstokken verborgen blijven. In het kader van preventief onderzoek van de prostaatklier is aanvullend bloedonderzoek door middel van de PSA-bepaling aan te raden (deze PSA-bepaling wordt standaard meegenomen in het uitgebreide laboratoriumonderzoek dat Prescan aanbiedt). Het echo- onderzoek van het bekken is geen vervanging van de regu-liere preventieve gynaecologische onderzoeken (uitstrijkje) en/of urologische onderzoeken.

 • Nazorg

  Als er iets gevonden wordt dan staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolgbehandeling. Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland,
  dan kunnen wij mogelijk verder helpen. U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht in de ziekenhuizen waar Prescan mee samenwerkt. Wanneer het een afwijking betreft die onmiddellijk ingrijpen vereist, kunt u in het ziekenhuis blijven zodat de behandeling direct kan plaatsvinden. In dit
  geval vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling.

Op deze pagina

  Hulp nodig?

  Stuur een WhatsApp
  074 - 255 9 255

  Stel een vraag