MRI-scan

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI (Magnetic Resonance Imaging) werkt met behulp van radiogolven die voor jouw lichaam ongevaarlijk zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een groot magneetveld om beelden te creëren.

De ziekenhuizen en klinieken waar Prescan mee samenwerkt, maken gebruik van de modernste apparatuur zoals de nieuwste Siemens en Philips scanners: Philips Achieva 1,5 en 3,0T MRI scanner en de Siemens Avanto 1,5 en 3,0T MRI scanner

Door middel van radiogolven kunnen de specialisten structuren in het binnenste van je lichaam kijken. Een gemiddeld MRI-onderzoek duurt 15 tot 30 minuten. In deze tijd worden meer dan duizend beelden gemaakt.
Je neemt plaats op een aangename ligbank. Deze ligbank wordt in een tunnel geschoven. Deze tunnel is zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde open. Wanneer je claustrofobisch bent, is het raadzaam om dit vooraf te melden, dan wordt daar rekening mee gehouden. Jouw begeleider mag eventueel mee de MRI-ruimte in.
Een MRI-scan dient te worden vervangen door een CT-scan of een ultrasoon onderzoek (echografie) indien er sprake is van:

 • een pacemaker
 • een insulinepomp
 • een binnenoorimplantaat
 • elektronische neurostimulatoren (zoals een TENS)

In deze gevallen kan er in overleg worden overgegaan tot een alternatief programma.
Dit zal eventueel bestaan uit echo -, functie- onderzoeken en een extra gerichte CT-scan/röntgenfoto. Bij hoge uitzondering zal dit bij sommige metaalimplantaten eveneens aan de orde kunnen zijn.

CT (Computer Tomografie)

CT (Computer Tomografie) is een speciale vorm van röntgenonderzoek waarmee doorsnedes van uw interne lichaamsdelen gemaakt  worden, in het bijzonder van de constant bewegende organen, zoals de longen en het hart. Het totale onderzoek zal ongeveer 5-10 minuten duren.

Je neemt plaats op de ligbank. De CT-scan is als het ware een ring waar je doorheen geschoven wordt. Voor mensen met claustrofobie is dit geen probleem. De ziekenhuizen en klinieken waar Prescan mee samenwerkt, maken gebruik van de modernste apparatuur zoals de nieuwste Siemens apparatuur.

Gebruik van straling

De klinieken, die het onderzoek uitvoeren, maken gebruik van de CT-scan om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld je hart en longen. Bij screening met CT-scans wordt röntgenstraling gebruikt. Zij volgen de voorschriften die betrekking hebben op de beperking van röngenstraling.

De longen worden gescand indien:

 • de cliënt 55 jaar of ouder is, rookt en gedurende minimaal 30 jaren een pakje sigaretten per dag heeft gerookt
 • de cliënt 55 jaar of ouder en een niet-roker is, maar korter dan 15 jaar geleden is gestopt en minimaal 30 jaar lang een pakje per dag heeft gerookt 
 • In geval van klachten of familiaire risico's kunnen in overleg met de arts andere restricties gehanteerd worden.

Bij cliënten boven de 45 jaar zal een deel van de longen worden mee gescand tijdens de CT-hart. Het hart wordt gescand indien bij cliënten tussen de 45 en 70 jaar waarbij tenminste een van de volgende risicofactoren aanwezig is:

 • roken
 • verhoogd cholesterol
 • suikerziekte
 • het voorkomen van een hartinfarct op jonge leeftijd (jonger dan 70 jaar) in de familie

Indien de bovenstaande criteria niet op je van toepassing zijn, zal de CT-hart vervangen worden door een echocardiografie in combinatie met ECG onderzoek. Bij een cardiologisch ziekteverleden (bijvoorbeeld stent(s), bypasses of eerdere infarcten) dien je dit tijdens de anamnese aan te geven. Er zal dan naar een  alternatief worden gekeken.

De darmen kunnen eventueel worden gescand indien:

 • de cliënt 50 jaar of ouder is
 • er een erfelijke aanleg is voor darmkanker
 • er geen doorgang mogelijk is middels een traditionele coloscopie (obstructie in de darmen)
   
  (Deze gegevens zijn gebaseerd op reeds bestaande Duitse screening onderzoeken.)

Contrastvloeistof CT-scan

(Alleen gebruikt bij specifieke aanvragen van eigen arts en op verwijzing)
De CT-scan(s) van de Total Body Scan, worden gemaakt zonder gebruik van contrastvloeistof.
Op indicatie van de behandelend arts kan het noodzakelijk zijn dat ter verbetering van de beeldkwaliteit er wel gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof.

In zeer zeldzame gevallen is het mogelijk dat er allergische reacties optreden.  Dit kan leiden tot misselijkheid, verhoogde niesprikkel of huiduitslag. Deze reacties nemen in de regel vrij snel weer af. In extreem zeldzame gevallen kunnen zware allergische reacties optreden, zoals stoornissen in de bloedsomloop, lever, nieren en/of zenuwen. Deze onvoorziene bijwerkingen kunnen een ziekenhuisopname noodzakelijk maken. Dit kan blijvende schade tot gevolg hebben.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het is belangrijk jezelf goed te laten voorlichten over preventief medisch onderzoek, zoals de Total Body Scan. Weten wat de beperkingen, of de voor- en nadelen zijn van bepaalde onderzoeks- methodes voorkomt een verkeerde verwachting.

Vragen?