Samenwerking TNO

Samen met TNO de gevolgen aantonen van de Total Body Scan

Om inzicht te verschaffen in de effecten van de Total Body Scan als instrument voor preventief medisch onderzoek, heeft Prescan TNO de opdracht gegeven om een studie uit te voeren om (a) de fysieke en psychologische gevolgen van de Total Body Scan te onderzoeken, en (b) na te gaan of de klinisch relevante bevindingen gevonden bij de Total Body Scan in de reguliere zorg bevestigd worden.

Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in:

  • motieven en verwachtingen ten aanzien van de Total Body Scan (Wat was de aanleiding?)
  • de uitslag van de Total Body Scan (Wat wordt er gevonden? Hoe vaak wordt er doorverwezen voor vervolgonderzoek
  • hoe ziet het verdere verloop in het regulier circuit eruit?
  • We baseren ons hierbij op de informatie die vanuit onze klanten komt en doen geen statusonderzoek. Zaken als mate van geruststelling, inzicht in de gezondheid en ervaren nut worden ook meegenomen.

Door middel van digitale en telefonische enquêtes zijn diverse groepen klanten (met en zonder 'bevinding') benaderd met vragen over de Total Body Scan.

Hoe kijken zij erop terug? Wat hebben zij met de uitslag gedaan? Zijn zij gerustgesteld? Hebben zij meer duidelijkheid en inzicht in hun gezondheid gekregen door de Total Body Scan? Hebben ze spijt? Hebben ze door de uitkomsten uit de onderzoeken hun leefstijl aangepast?

De meeste cliënten zijn ook gerustgesteld en maken zich niet meer zorgen. De rapportcijfers voor de MRI-scans en het cardiologisch onderzoek bedroegen een ruime acht. Ook wilde men (zeker) nog een keer een TBS doen. Bijna alle cliënten hebben geen spijt dat men de TBS heeft gedaan (99,4%). De meeste cliënten zijn ook gerustgesteld en maken zich niet meer zorgen. 

Het rapport is eind januari 2018 definitief geworden. Met dit onderzoek hoopt Prescan een gedegen onderbouwing te geven in de discussie rond voors- en tegens van preventief medisch screenen. Op dit moment is een start gemaakt met het schrijven van een wetenschappelijk artikel op basis van het TNO-rapport, waarin het onderzoek en de resultaten staan beschreven. Na wetenschappelijke publicatie is het TNO-rapport openbaar.