Wanneer krijg ik de uitslag?

Wanneer krijg ik de uitslag?


Na de scanonderzoeken vindt er een afsluitend consult plaats met de radioloog. De radioloog neemt na de MRI- en/of CT-onderzoeken de onderzoeksresultaten met u door. De arts zal de gemaakte beelden uitvoerig laten zien en er nadere uitleg over geven. Mocht u het prettig vinden dan kan de Nederlandse Prescan begeleider bij dit gesprek aanwezig zijn om eventueel te vertalen. Van de radioloog krijgt u de Cd-rom met alle beelden. Deze Cd-rom is uw eigendom en kan uitstekend gebruikt worden door andere medische specialisten bij eventuele behandeling in Nederland.

 Na het cardiologisch onderzoek ontvangt u vrijwel direct na afloop van de verscheidene onderzoeken de resultaten van de cardioloog. Indien van toepassing geeft deze ook advies. 

De volledige uitslag van het laboratoriumonderzoek is niet direct bekend, omdat enkele testen meer tijd vragen. Aangezien de uitslagen daarnaast ook nog gevalideerd moeten worden door de laboratoriumartsen, ontvangt u binnen tien werkdagen een rapport met daarin de waarden en adviezen. De uitslag van het rapport leest vrij gemakkelijk. Aan het einde van het rapport vindt u voor u specifieke conclusies en aanbevelingen.

Als er iets gevonden wordt dan staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolgbehandeling. Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland, dan kunnen wij mogelijk verder helpen. U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht in de ziekenhuizen waar Prescan mee samenwerkt.

Heb je een vraag?

We streven ernaar binnen één werkdag contact met je op te nemen

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het is belangrijk jezelf goed te laten voorlichten over preventief medisch onderzoek, zoals de Total Body Scan. Weten wat de beperkingen, of de voor- en nadelen zijn van bepaalde onderzoeks- methodes voorkomt een verkeerde verwachting.

Altijd een kliniek in de buurt