We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening.

Wij streven er naar het gehele dienstverleningstraject zo zorgvuldig en prettig mogelijk voor te laten verlopen. Ondanks alle inspanningen van onze medewerkers en artsen kan het voorkomen dat je verbeterpunten wilt melden voor onze organisatie, of niet tevreden bent over de gang van zaken. Dit kan betrekking hebben op onze medische dienstverlening, de aanwezige voorzieningen, onze organisatie en werkwijze of het contact met de medewerkers van Prescan. 

Klachtencoördinator 

Indien de oorzaak van een klacht ter plaatse niet voldoende weggenomen kan worden is het mogelijk dat u of iemand anders namens u onze klachtencoördinator informeert. De klachtencoördinator zal een onderzoek instellen en streeft naar een antwoord dat zowel voor jou als voor de betrokken medewerker(s) passend en acceptabel is. Hij/zij past hoor en wederhoor toe en vraagt indien nodig nadere toelichting. De klachtencoördinator zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na indiening, antwoord geven op een klacht. 

Een melding doen

We nemen een klacht vanzelfsprekend serieus en proberen met de grootste zorg een oplossing te vinden. Een klacht is in te dienen via klachten@prescan.nl. Het werkt voor ons prettig wanneer een klacht kort en bondig geformuleerd is.

De afhandeling van klachten geschiedt volgens ons klachtenreglement.