Kwaliteit en keurmerken

Prescan streeft continu naar optimale kwaliteit en is mede hierdoor in het bezit van ISO certificering.

Kwaliteitsbeleid

Prescan streeft ernaar op maatschappelijk verantwoorde wijze, medische diensten te leveren die voldoen aan de wensen en verwachtingen van de cliënt. Optimale kwaliteit en service binnen de volledige bedrijfsvoering is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit en een gezond rendement. Hierbij stelt Prescan zich tot doel voortdurend de kwaliteit van haar medische diensten, het serviceniveau van haar medewerkers en de klinieken te toetsen en te verbeteren.

Dit wordt onder andere gedaan door middel van het coördineren en begeleiden van (preventief) medisch onderzoek en bemiddelen na (preventief) medisch onderzoek, in de 1e en 2e lijnszorg, in samenwerking met zorgorganisaties in binnen en buitenland.

Tevens wordt er continu ingespeeld op de marktontwikkelingen om zo te kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van de cliënt, in het kader van ons doel onze dienstverlening continu te blijven verbeteren.

Om de hoge kwaliteit van dienstverlening te bereiken zijn de interne processen door middel van onderstaande maatregelen gewaarborgd:

  • Het continu informeren, opleiden en motiveren van onze medewerkers.
  • Het maken en nakomen van duidelijke afspraken met en richting haar cliënten.
  • Het streven naar optimaliseren van onze diensten en producten.
  • Het gebruik van medische apparatuur die voldoet aan wettelijk gestelde veiligheid en gezondheidseisen voor zowel de medewerker als haar cliënten.
  • Ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Keurmerken

Prescan is aangesloten bij de ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland en de Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH). Daarnaast is Prescan volledig gecertificeerd volgens de laatste eisen van het kwaliteitssysteem ISO 9001.

Onze ISO- en ZKN-certificering is van toepassing op de locaties Baarn en het hoofdkantoor in Hengelo. De overige Nederlandse klinieken waar Prescan mee samenwerkt zijn zelfstandig gecertificeerd.
ZKN is een landelijke certificering. De klinieken in Duitsland worden lokaal gevisiteerd, hebben eigen certificeringen en voldoen aan de strengste eisen en kwaliteitsstandaarden.

Keurmerken Prescan

 

Zelfstandige Klinieken Nederland

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft ten doel het bevorderen van transparante kwaliteitszorg in de zelfstandige klinieken en daarmee de kwaliteit en het potentieel van de zelfstandige klinieken als professionele zorgaanbieder binnen de zorgmarkt te communiceren. Daarnaast behartigt ZKN de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de aangesloten klinieken. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al ruim 100 zelfstandige klinieken die zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg leveren. Dit aantal groeit snel. Om de doelstellingen te bereiken heeft ZKN het ZKN Keurmerk ontwikkeld en met succes geïntroduceerd. Dit is een landelijk erkend, gecertificeerd kwaliteitskeurmerk waarbij de uitvoering in handen is van KIWA keuringsinstituut, een onafhankelijke, professionele certificeringinstelling. De aangesloten klinieken kenmerken zich door een bedrijfsmatige aanpak zonder bureaucratie. Klantvriendelijkheid, kwaliteit, efficiency en marktgerichtheid zijn de basisprincipes.

Prescan is door onderzoeksbureau Kiwa Nederland B.V. gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. Kiwa heeft de audit afgenomen en Prescan is ‘met vlag en wimpel’ door de audit heen gekomen. Voor Prescan is dit kwaliteitscertificaat een beloning voor de manier waarop zij al sinds jaar en dag werkt: met oog voor de tevredenheid van onze cliënten en werknemers én een continue focus op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.