Home Veelgestelde vragen Wat zie je niet op een Total Body Scan?

Wat zie je niet op een Total Body Scan?

Met een MRI kan een radioloog door gebruik te maken van magnetisme, in je lichaam kijken, echter niet alle delen van het lichaam kunnen even goed in beeld worden gebracht en worden beoordeeld. Om bepaalde organen of delen van het lichaam te kunnen beoordelen zijn andere soorten onderzoek nodig. Voorbeelden van organen die niet beoordeeld kunnen worden door gebruik te maken van de Total Body Scan en waar wij regelmatig vragen over krijgen zijn hieronder omschreven.

Darmen

De darmen(colon) komen niet voldoende in beeld om hier uitspraken over te kunnen doen. In onze Total Body Scan-programma's zijn de MRI beelden van de darmen niet te beoordelen op afwijkingen door de radioloog. Als u inzicht wil in de darmen, eventuele poliepen of darmtumoren dan geldt de coloscopie als primaire onderzoeksmethodiek. De MRI-scans in de Total Body Scan Basis, Plus en Excellent kunnen geen uitsluitsel geven over de eventuele aanwezigheid van darmkanker. Ons Premium-onderzoeksprogramma bevat een maag- en darmonderzoek (gastro- en coloscopie); hiermee kunnen we accuraat uitsluitsel geven over de mogelijke aanwezigheid van darmkanker. In Nederland is het mogelijk om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, wij zijn voorstander van dit bevolkingsonderzoek, informatie hierover vindt u hier.

Maag en slokdarm

De maag en slokdarm komen niet voldoende in beeld om hier uitspraken over te kunnen doen. In onze Total Body Scan-programma's zijn de MRI beelden van de maag en slokdarm niet te beoordelen op afwijkingen door de radioloog. Als u inzicht wil in de maag of slokdarm dan geldt de gastroscopie als primaire onderzoeksmethodiek. De MRI-scans in de Total Body Scan Basis, Plus en Excellent kunnen geen uitsluitsel geven over de eventuele aanwezigheid van afwijkingen aan de maag en/of slokdarm. Ons Premium-onderzoeksprogramma bevat een maag- en darmonderzoek (gastro- en colonscopie); hiermee kunnen we accuraat uitsluitsel geven over de mogelijke aanwezigheid van afwijkingen aan maag en slokdarm.

Borsten (vrouw)

De borsten (mammae) komen niet voldoende in beeld om hier uitspraken over te kunnen doen. In de Bodyscan zijn de MRI beelden van de borsten niet te beoordelen door de radioloog. Als u zich zorgen maakt over borstkanker en de borsten wil laten onderzoeken geldt de mammografie als primaire onderzoeksmethodiek. De MRI-scans in de Total Body Scan Basis, Plus, Excellent en Premium kunnen geen uitsluitsel geven over de eventuele aanwezigheid van borstkanker. In Nederland is het mogelijk om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, wij zijn voorstander van dit bevolkingsonderzoek, informatie hierover vindt u hier.

Baarmoederhals (vrouw)

De baarmoederhals (cervix) komt niet voldoende in beeld om hier uitspraken over te kunnen doen. In de Bodyscan zijn de MRI beelden van de baarmoederhals niet te beoordelen door de radioloog. Als u zich zorgen maakt over baarmoederhalskanker is het uitstrijkje hiervoor in Nederland de primaire onderzoeksmethodiek. De MRI-scans in de Total Body Scan Basis, Plus, Excellent en Premium kunnen geen uitsluitsel geven over de eventuele aanwezigheid van baarmoederhalskanker. In Nederland is het mogelijk om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, wij zijn voorstander van dit bevolkingsonderzoek, informatie hierover vindt u hier.

Keelgebied (o.a. strottenhoofd, stembanden)

Het keelgebied komt niet voldoende in beeld om hier uitspraken over te kunnen doen. In de Bodyscan zijn de MRI beelden van het keelgebied niet te beoordelen door de radioloog. Als u zich zorgen maakt over het keelgebied dan dient de KNO-arts dit middels een laryngoscoop te onderzoeken. De MRI-scans in de Total Body Scan Basis, Plus, Excellent en Premium zijn niet geschikt om dit te beoordelen.

Huid

Met de Total Body scan op basis van MRI kijkt men in het lichaam. De huid wordt hierbij niet gediagnosticeerd. Een huidonderzoek is standaard onderdeel van het Total Body Scan Excellent programma. De MRI-scans in de Total Body Scan Basis, Plus en Premium zijn niet geschikt om dit te beoordelen. Wilt u dat de huid ook meegenomen wordt in de beoordeling, kies dan voor het Total Body Scan Excellent programma.

Wij helpen je graag verder.