Leger des Heils investeert in duurzame inzetbaarheid.

25 september 2019 leestijd 3 minuten

Leger des Heils W&G Noord-Holland is onderdeel van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nederland. Ze zetten zich in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Multiprobleemgezinnen. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Leger des Heils ondersteunt cliënten die een combinatie van problemen op meerdere levensterreinen ervaren. Daarbij geven zij mensen nieuwe kansen. Altijd!

De cliënten staan centraal en er wordt veel gevraagd van de medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap, maar ook als blijk van waardering, investeert het Leger des Heils dan ook graag in duurzame inzetbaarheid. Francisca Groeneveld, HR Manager bij het Leger des Heils, vertelt hoe ze dat doen.

PMO voor medewerkers

Toen het Leger des Heils zich ging oriënteren op Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor haar medewerkers, spraken zij met diverse partijen. De uiteindelijke keuze viel op de PMO's van Prescan. “Veel PMO’s kwamen neer op standaard onderzoeken, die weinig meerwaarde boden. Bij Prescan gaat het een stuk verder. Het heeft echt meerwaarde voor de medewerkers. We vragen veel van onze medewerkers, omdat het onze cliënten zijn die altijd centraal staan. We willen medewerkers waarderen en investeren in duurzame inzetbaarheid. Door ze daadwerkelijk inzicht in hun gezondheid te geven, bieden we met de onderzoeken van Prescan meerwaarde voor elk individu.

Privacy bij Preventief Medisch Onderzoek

Toen we eenmaal voor Prescan kozen als gezondheidspartner, maakten we de inschatting dat ongeveer 60% van de medewerkers zou willen deelnemen. In de praktijk blijkt nu dat de opkomst hoger is en dat we de beschikbare onderzoeken binnen no time gevuld hebben. Dat zegt voor ons heel veel over wat de medewerkers ervan vinden.

Prescan stuurt een evaluatieformulier rond aan medewerkers die het onderzoek hebben ondergaan. Daar komt als cijfer een dikke 8 uit. Ook medewerkers die het best spannend vonden, deden het toch. Het heeft ook mensen gerustgesteld. Bij een enkeling werd er iets gevonden wat gezondheidsklachten verklaarde, waarvan die persoon de oorzaak niet kende. Nu kon deze medewerker daar iets aan doen. Inmiddels voelt deze medewerker zich stukken beter en is de oorzaak van de klachten weggenomen. Alle uitslagen blijven vanzelfsprekend alleen inzichtelijk voor de persoon in kwestie. Uitkomsten die met ons gedeeld zijn, gebeurde op initiatief van de medewerker. Onze medewerkers worden bewuster en kunnen hun leefstijl aanpassen, daar waar ze het nodig achten.

Keuze uit Health checks als PMO

Wij bieden onze medewerkers de optie voor een basis health check en een uitgebreidere check-up. De eerste wordt volledig door het Leger des Heils vergoed. De meerkosten voor het uitgebreidere onderzoek zijn voor de medewerkers zelf. Voor dat laatste kunnen ze hun ‘loopbaanbudget’ inzetten. Dit is een persoonlijk budget, bestemd voor opleidingen, maar ook voor initiatieven die bijdragen aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Jaarlijks een persoonlijk advies

Wat voor ons als werkgever erg prettig is, is dat we nergens omkijken naar hebben. Daar waren we - gelukkig onterecht - wel wat bang voor. Prescan heeft een landingspagina voor onze medewerkers gemaakt. Hier geven medewerkers zich op. Prescan doet de rest. Ook heeft iedere medewerker elk jaar de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan over psychosociale arbeidsbelasting, armen/nek/schouders (rsi) en spanningsklachten. Aan de hand van de antwoorden krijgt de medewerker via e-mail een persoonlijk advies. Zo werken we ook aan optimale arbeidsomstandigheden.

Managementrapportage

De wijze waarop onze medewerkers in de Prescan kliniek worden ontvangen, wordt als zeer prettig ervaren. Alle voorzieningen, eten, drinken, wachttijden, personeel, persoonlijke aandacht, het is allemaal supergoed geregeld. Je wordt niet als nummer behandeld, dat is wat onze medewerkers letterlijk zeggen.

Wij ontvangen ieder jaar een managementrapportage. Volledig anoniem, dus wij kunnen niet herleiden wie het betreft. Maar het geeft ons wel inzicht in welke risico’s er zijn binnen de organisatie. Met deze stuurinformatie kunnen wij vervolgens aan de slag. Wij zien dit echt als een investering in onze medewerkers. Zij zijn er blij mee, maar wij ook!”

Wil jij weten hoe Preventief Medisch Onderzoek (PMO) binnen jouw organisatie ingezet kan worden? De preventieve health checks van Prescan Business zijn fiscaal aftrekbaar. Onze zakelijke adviseurs gaan graag met je in gesprek. Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 074 850 0279.

Wij helpen je graag verder.

Mis geen nieuws meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, aanbiedingen en meer.