Home Nieuws Update Privacy Statement
Update Privacy Statement

Update Privacy Statement

25 juni 2020  •  leestijd 2 minuten

Hierbij informeren wij u graag (nader) over de verwerking van uw persoonsgegevens door Prescan. Wanneer Prescan een onderzoek uitvoert, verwerken wij voor dat doel namelijk persoonsgegevens.

De bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy is een groot goed. Zeker wanneer het gaat om de verwerking van medische gegevens. Prescan hecht grote waarde aan het op een juiste manier verwerken van persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wetgeving en de eigen richtlijnen van Prescan. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in het Privacy Statement.

Recentelijk hebben wij het Privacy Statement geüpdatet. De voornaamste reden van deze update is dat Prescan vaker samenwerkt met onderzoeksinstellingen zoals (academische) ziekenhuizen en het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden persoonsgegevens van cliënten van Prescan (pseudo)anoniem verwerkt. Zulk wetenschappelijk onderzoek dient een algemeen belang. Hiermee kan o.a. meer inzicht worden verkregen inzake de effecten van preventief medisch onderzoek, zoals de Total Body Scan, in medisch, maatschappelijk en economisch opzicht en kan informatie worden verzameld m.b.t. de epidemiologie (bijv. hoe vaak ziekten voorkomen). Veelal zal hiervoor expliciet om uw toestemming worden gevraagd, maar dat is niet in alle gevallen nodig. Over het gebruik van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is nadere informatie opgenomen in het Privacy Statement.

Wij hebben verschillende waarborgen getroffen om een rechtmatige verwerking van uw gegevens te verzekeren. Zo sluiten wij overeenkomsten met onze onderzoekpartners, waarin wordt afgesproken wat de onderzoekspartners wel en niet met gegevens mogen doen en hoe lang deze mogen worden bewaard. Voordat wij in het kader van wetenschappelijk onderzoek gegevens aan onze onderzoekspartners verstrekken, worden de gegevens ‘gepseudonimiseerd’. Dat betekent dat uw naam daarbij niet wordt vermeld en uw gegevens alleen door Prescan of door middel van een ‘sleutel’ die niet aan de desbetreffende onderzoekspartner wordt verstrekt herleidbaar zijn tot uw persoon (tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven om direct herleidbare gegevens te verstrekken).

Als u niet wilt dat Prescan uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt, heeft u het recht om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Mocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u uw toestemming ook altijd weer intrekken. In dat geval kunt u daarover een e-mail sturen naar dpo@prescan.nl. U kunt ons ook een e-mail sturen als u meer informatie wilt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor nu gaan wij ervan uit u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Terug naar overzicht
Lees ook:
In gesprek met MRI-laborant Jordi Jansen
In gesprek met MRI-laborant Jordi Jansen
22 uur geleden

Prescan zorgt ervoor dat cliënten eenvoudig toegang hebben tot de kennis en expertise van medisch…

Lees meer
Ik doe elke twee jaar preventief een bodyscan.
Ik doe elke twee jaar preventief een bodyscan.
6 maart 2021

Hans Vis meldde zich op 4 november 2020 bij Prescan in Baarn. Nog vóór de kerst was hij geopereerd in het…

Lees meer
Wij helpen je graag verder.