Home Nieuws Update Privacy Statement
Consult van radioloog met client

Update Privacy Statement

25 juni 2020  •  leestijd 2 minuten

Hierbij informeren wij u graag (nader) over de verwerking van uw persoonsgegevens door Prescan. Wanneer Prescan een onderzoek uitvoert, verwerken wij voor dat doel namelijk persoonsgegevens.

De bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy is een groot goed. Zeker wanneer het gaat om de verwerking van medische gegevens. Prescan hecht grote waarde aan het op een juiste manier verwerken van persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wetgeving en de eigen richtlijnen van Prescan. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in het Privacy Statement.

Recentelijk hebben wij het Privacy Statement geüpdatet. De voornaamste reden van deze update is dat Prescan vaker samenwerkt met onderzoeksinstellingen zoals (academische) ziekenhuizen en het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden persoonsgegevens van cliënten van Prescan (pseudo)anoniem verwerkt. Zulk wetenschappelijk onderzoek dient een algemeen belang. Hiermee kan o.a. meer inzicht worden verkregen inzake de effecten van preventief medisch onderzoek, zoals de bodyscan, in medisch, maatschappelijk en economisch opzicht en kan informatie worden verzameld m.b.t. de epidemiologie (bijv. hoe vaak ziekten voorkomen). Veelal zal hiervoor expliciet om uw toestemming worden gevraagd, maar dat is niet in alle gevallen nodig. Over het gebruik van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is nadere informatie opgenomen in het Privacy Statement.

Wij hebben verschillende waarborgen getroffen om een rechtmatige verwerking van uw gegevens te verzekeren. Zo sluiten wij overeenkomsten met onze onderzoekpartners, waarin wordt afgesproken wat de onderzoekspartners wel en niet met gegevens mogen doen en hoe lang deze mogen worden bewaard. Voordat wij in het kader van wetenschappelijk onderzoek gegevens aan onze onderzoekspartners verstrekken, worden de gegevens ‘gepseudonimiseerd’. Dat betekent dat uw naam daarbij niet wordt vermeld en uw gegevens alleen door Prescan of door middel van een ‘sleutel’ die niet aan de desbetreffende onderzoekspartner wordt verstrekt herleidbaar zijn tot uw persoon (tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven om direct herleidbare gegevens te verstrekken).

Als u niet wilt dat Prescan uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt, heeft u het recht om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Mocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u uw toestemming ook altijd weer intrekken. In dat geval kunt u daarover een e-mail sturen naar dpo@prescan.nl. U kunt ons ook een e-mail sturen als u meer informatie wilt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor nu gaan wij ervan uit u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Terug naar overzicht
Lees ook:
Cardioloog van den Berg staat voor een muur
Direct inzicht in je gezondheid.
27 augustus 2021

Iedereen wil in goede gezondheid oud worden. Maar hoe weet je of je gezond bent? En wat zijn voor jou…

Lees meer
Client ligt op bank MRI-scanner, MRI-laborant staat ernaast.
‘Ik kon binnen een week terecht bij Prescan’
3 augustus 2021

Op een half uurtje rijden van Enschede ligt – nét over de grens met Duitsland – de Prescan-kliniek in Ahaus.…

Lees meer
Wij helpen je graag verder.