Kwaliteit en keurmerken

Samenwerking TNO

Samen met TNO de gevolgen aantonen van de bodyscan.

Home Samenwerking TNO

Samenwerking TNO

Om inzicht te verschaffen in de effecten van de bodyscan als instrument voor preventief medisch onderzoek, heeft Prescan TNO de opdracht gegeven om een studie uit te voeren om (a) de fysieke en psychologische gevolgen van de bodyscan (voormalig total body scan), te onderzoeken, en (b) na te gaan of de klinisch relevante bevindingen gevonden bij de body scan in de reguliere zorg bevestigd worden.

Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in:

  • Motieven en verwachtingen ten aanzien van de bodyscan (Wat was de aanleiding?)
  • De uitslag van de bodyscan (Wat wordt er gevonden? Hoe vaak wordt er doorverwezen voor vervolgonderzoek
  • Hoe ziet het verdere verloop in het regulier circuit eruit?
  • We baseren ons hierbij op de informatie die vanuit onze klanten komt en doen geen statusonderzoek. Zaken als mate van geruststelling, inzicht in de gezondheid en ervaren nut worden ook meegenomen.

Door middel van digitale en telefonische enquêtes zijn diverse groepen klanten (met en zonder 'bevinding') benaderd met vragen over de body scan.

Hoe kijken zij erop terug? Wat hebben zij met de uitslag gedaan? Zijn zij gerustgesteld? Hebben zij meer duidelijkheid en inzicht in hun gezondheid gekregen door de bodyscan? Hebben ze spijt? Hebben ze door de uitkomsten uit de onderzoeken hun leefstijl aangepast?

 
Wij helpen je graag verder.
Ik wil graag mailen
Ik wil graag WhatsAppen Ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:30
Ik wil graag iemand spreken Ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:30