Kwaliteit en keurmerken

Samenwerking TNO

Samen met TNO de gevolgen aantonen van de Total Body Scan.

Home Samenwerking TNO

Samenwerking TNO

Om inzicht te verschaffen in de effecten van de Total Body Scan als instrument voor preventief medisch onderzoek, heeft Prescan TNO de opdracht gegeven om een studie uit te voeren om (a) de fysieke en psychologische gevolgen van de Total Body Scan te onderzoeken, en (b) na te gaan of de klinisch relevante bevindingen gevonden bij de Total Body Scan in de reguliere zorg bevestigd worden.

Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in:

  • Motieven en verwachtingen ten aanzien van de Total Body Scan (Wat was de aanleiding?)
  • De uitslag van de Total Body Scan (Wat wordt er gevonden? Hoe vaak wordt er doorverwezen voor vervolgonderzoek
  • Hoe ziet het verdere verloop in het regulier circuit eruit?
  • We baseren ons hierbij op de informatie die vanuit onze klanten komt en doen geen statusonderzoek. Zaken als mate van geruststelling, inzicht in de gezondheid en ervaren nut worden ook meegenomen.

Door middel van digitale en telefonische enquêtes zijn diverse groepen klanten (met en zonder 'bevinding') benaderd met vragen over de Total Body Scan.

Hoe kijken zij erop terug? Wat hebben zij met de uitslag gedaan? Zijn zij gerustgesteld? Hebben zij meer duidelijkheid en inzicht in hun gezondheid gekregen door de Total Body Scan? Hebben ze spijt? Hebben ze door de uitkomsten uit de onderzoeken hun leefstijl aangepast?

 
Wij helpen je graag verder.